Xarfaha af
soomaaliga
Ku soo dhawow
Kee baad dooneysaa inuu ku hago?
Taaba sawirka haga haaga
squirrel squirrel
Ma ku
hagaa?
elephant elephant
Ma ku
hagaa?
parrot parrot
Ma ku
hagaa?